SAMENVATTING LEDENONDERZOEK V.V. WESTERWOLDE

In het voorjaar / de zomer van 2017 is er een ledenonderzoek geweest binnen de v.v. Westerwolde. Dit ledenonder-zoek werd digitaal uitgevoerd en mogelijk gemaakt door het Amateurconvenant van FC Groningen. De enquête werd door 44 leden (personen) volledig ingevuld, terwijl totaal 62 leden aan de vragenlijst waren begonnen en daarmee scoort het onderzoek een betrouwbaarheid van 95 %. Van de 44 respondenten is 64 % langer dan 11 jaar lid van Westerwolde. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 42 jaar (oudste 75 jaar / jongste 12 jaar); 41 % van de invullers is spelend lid, 36 % is vrijwilliger, 23 % ouder / verzorger en 34 % supporter / bezoeker. De leden zijn (samengevat) grotendeels redelijk tevreden, met hier en daar wat suggesties en kanttekeningen. Het algemene beeld is dat de vereniging op geen enkel terrein een onvoldoende of slecht scoort. De discussie kan zijn of het cijfer 8 of een gemiddelde van 3,95  (zie hieronder) goed genoeg is voor een vereniging als Westerwolde.

Voor de beantwoording van sommige vragen geldt een beoordeling met een rapportcijfer (10 – 0); andere vragen hebben de volgende beoordeling:  1 = zeer slecht / 2 = slecht / 3 = voldoende / 4 = goed / 5 = zeer goed

We benoemen kort enkele uitkomsten, te beginnen met de meest positieve:

 • De kwaliteit van de velden binnen de v.v. Westerwolde wordt beoordeeld met een 8,0 (= rapport-cijfer); de meningen omtrent het spelen op kunstgras zijn hierbij verdeeld. Toch geeft 50 % aan de voorkeur te hebben voor het trainen en spelen op gewoon gras.
 • De kwaliteit van de kleedkamers wordt beoordeeld met 4,05, waarbij de onderhoudsstaat het hoogst scoort (4,3) en het aantal het laagst (3,9). Het gemiddelde cijfer voor de kleedkamers is een 8.
 • Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt bij de vereniging, zegt 100 % nooit.
 • De kwaliteit van de trainingen scoort een rapportcijfer van 7,2.
 • De contributie wordt door 68 % als prima ervaren;  5 % noemt die te hoog en 7 % (veel) te laag.
 • De sfeer binnen de vereniging wordt beoordeeld met een voldoende tot goed (gemiddeld 3,95); het gemiddelde rapportcijfer is een 6,9. De belangstelling, gezelligheid en samenwerking kunnen beter.
 • De gemiddelde score op de vraag of er voldoende activiteiten binnen de vereniging zijn is 3,60. Suggesties voor nieuwe activiteiten zijn o.a. een sponsorloop, clubavonden (feestje), een gastspre-ker, een pokertoernooi, teamuitjes en het opzetten van toernooien.
 • De horeca scoort gemiddeld een 3,66, grotendeels bepaald door de (niet) “verkrijgbaarheid van gezonde producten”, wat met een 2,8 wordt beoordeeld. (Assortiment = 3,8 / prijs-kwaliteit = 3,9 / klantvriendelijkheid = 3,9) De meest gehoorde kreet hierbij is dan ook dat er meer gezonde producten moeten worden verkocht. Toch zegt 73 % geen producten te missen in de kantine………..
 • De communicatie tussen het bestuur van de vereniging en de leden wordt als volgt beoordeeld: slecht / zeer slecht = 41 % / voldoende = 36 % / goed / zeer goed = 23 %
 • De verschillende communicatiekanalen binnen de vereniging worden met een gemiddeld rapport-cijfer van 5,6 beoordeeld. Rapportcijfers: facebook = 7,1 / mail = 6,3 / website = 6,3 / twitter = 5,8 / clubblad = 5,2 / linkedin = 4,3 / instagram = 4,1. De meeste respondenten willen het liefst per mail (80 %) geïnformeerd worden. Ook de website en Facebook scoren hierbij eveneens meer dan 50 %.
 • Men is behoorlijk te spreken over de faciliteiten en informatievoorziening op gebied van gezond-heid en blessures; 57 % vindt dit voldoende tot zeer goed en 43 % vindt het slecht of weet het niet.
 • Van de respondenten geeft 23 % aan volledig of grotendeels op de hoogte te zijn van het beleid binnen de vereniging. Daarentegen geeft 77 % (57 % enigszins / 20 % niet) aan minder goed op de hoogte zijn van het beleid dat wordt gevoerd binnen de vereniging. Hiervan geeft 39 % aan enigszins invloed op het beleid te kunnen uitoefenen, 39 % zegt geen invloed te hebben en 22 % weet het niet.
 • Het beleid van de vereniging wordt beoordeeld met een gemiddelde van 6,5
 • De meerderheid (55 % zeker en 30 % waarschijnlijk wel) is van plan de komende jaren lid te blijven en groot deel van de leden zou de vereniging zeker bij anderen aanbevelen.
 • Van de respondenten geeft 64 % aan geen vrijwilliger te willen worden tegen 36 % wel. Meest genoemde redenen niet te willen is tijdgebrek, gebrek aan interesse en verantwoordelijkheid.
 • De thuiswedstrijden van FC Groningen worden door 11 % van de respondenten regelmatig bezocht; 48 % geeft aan zo af en toe te gaan en 23 % bezoekt geen thuiswedstrijden van FC Groningen.

Het bestuur gaat met de uitkomsten aan de slag bij het bepalen van het beleid voor de komende jaren. De opmerkingen, ideeën en suggesties die tijdens deze ALV worden gemaakt / gedaan, zullen ook worden meegenomen. Het bestuur van de vereniging wil alle respondenten bedanken voor het invullen van de enquête.

@VVWesterwolde op Twitter

vv Westerwolde
Afgelopen zaterdag stond er op ons sportpark een heuse #internationalewedstrijd op het programma. Een wedstrijd t… https://t.co/fDd0l5vuyw
vv Westerwolde
Aan alle bezoekers van ons sportpark! Als vereniging hebben we er nooit geen problemen mee gehad en van gemaakt da… https://t.co/TKMx7wKhZT
vv Westerwolde
Met dank aan Jaoaud, Jordan en Duncan een… https://t.co/nDplxSijWq
Follow vv Westerwolde on Twitter

Sponsoren